Smart Communities 1.0

Názov projektu

Inteligentné komunity - virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová
a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti

SKHU/1601/4.1/210

Prioritná os: PO4 | Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ: SO4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, a takisto medzi samotnými občanmi.


Projektové konzorcium:
Nadácia vedomostného centa Interindustria, líder konzorcia
e-Talentum
Szent István Universita
Technická Univerzita Košice
Centrum pre hospodárske a regionálne štúdie, Maďarská akadémia vied
Združenie pre obnoviteľný vidiek
ASTRA-- Združenie pre inovácie a rozvoj
Gymnázium - Gymnázium Fiľakovo

Cieľová oblasť by mohla byť charakterizovaná ako "periféria periférie", oblasť s neustále sa zhoršujúcimi hospodárskymi a sociálnymi ukazovateľmi na úrovni kraja aj mikroregiónu (napr.: HDP, nezamestnanosť, migrácia, zmenšujúce sa komunity, neefektívne využívanie prírodných zdrojov, úroveň vzdelania, pridaná hodnota, ...) napriek predchádzajúcim zásahom vlád, ktoré boli určené  na rozvoj vidieka.

Celkovým cieľom projektu je významne  prispieť k posilneniu duševného vlastníctva v znevýhodnenej cezhraničnej oblasti južného Slovenska a severného Maďarska, spolu s vytvorením a šírením inovatívnych spôsobov spolupráce, v rámci praktickej realizácie sociálnej a etnickej inovácie.

Projektom chceme dosiahnuť vybudovanie siete civilných partnerstiev a partnerstiev vzdelávacích a výskumných inštitúcií, v rámci ktorých budeme organizovať spoločné odborné programy, školenia a systémy mentoringu. Cieľovú skupinu  podujatí tvorí miestna populácia, a to od ranného detstva až po seniorov, vrátane vysokej účasti sociálne marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Hlavnými výstupmi sú:
1. Virtuálna vzdelávacia, výskumná, vývojová a inovačná sieť  (VERDI-NET) – vytvorenie udržateľnej štruktúry spolupráce
2. Smart IKT kompetenčné centrum (centrum pre inteligentné informačno-komunikačné technológie)

Po ukončení realizácie bude projekt schopný poskytnúť reálne a praktické alternatívy pre cieľovú skupinu, teda pre sociálne marginalizované obyvateľstvo cezhraničnej oblasti.

Koncepcia projektu spočíva v tom, že oblasť sa môže vymaniť zo svojej uzavretej situácie aktivitami, ktorých myšlienka je založená na endogénnom rozvoji a inteligentných komunitách, namiesto intenzívneho spriemyselňovania. Prioritnými oblasťami projektu sú vzdelávanie a  veda, výskum a inovácie s tematickým zameraním na (1) udržateľnosť a (2) informačné a komunikačné technológie. Je nevyhnutné aplikovať cezhraničný prístup, pretože aktivity len na národnej/regionálnej/miestnej úrovni by mohli  zvýšiť regionálne rozdiely a nerovnosti, čo jednoznačne nie je cieľom politickým, ani cieľom projektu.


Celkový rozpočet: 453 074,03 EUR
Trvanie projektu:1. máj 2017 - 30. apríl 2019

Správy

INTELIGENTNÉ KOMUNITY 2.0 - 3. Bulletin

Produkty projektu a služby pre motivované dediny

Prečítajte si viac »
Udalosti
Apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
2930     
Odber

Prihláste sa na odber nášho Newsletteru a získajte aktuálne informácie o najnovších správach a príležitostiach.

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.